GYÜLEKEZETÜNK TÖRTÉNETE

 

„Mindeddig megsegített minket az Úr!”

1 Sámuel 7,12

 

 „A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni” - különösen igaz ez a mondás az egyházak, gyülekezetek történelmére, hiszen a kereszténységen belül számos mozgalom, irányzat bontakozott ki az elmúlt századokban, évtizedekben.

Az alábbi sorokban pár mondatban vázoljuk fel egyházunk létrejöttének, majd a kiskőrösi gyülekezet megalakulásának történetét, valamint az elmúlt évtizedek fontosabb eseményeit.

EGYHÁZUNK MEGALAKULÁSA ÉS TÖRTÉNETE

Az 1900-as évek elején kibontakozó pünkösdi mozgalom, Magyarországon több pünkösdi jellegű felekezetet hozott létre. Az 1949/50-es években öt jelentősebb pünkösdi irányultságú közösség működött országunkban: Evangéliumi Keresztény Felekezet, Evangéliumi Pünkösdi Egyház, Őskeresztyén Felekezet, Isten Gyülekezeteinek Szövetsége, Élő Isten Gyülekezete. Ezen pünkösdi közösségek közül gyülekezetünk alapító egyháza az Őskeresztyén Felekezet volt.

Az Őskeresztyén Felekezet 1949-től bejegyzett egyházként működött a Szabadegyházak Szövetségének tagegyházaként.

„A magyarországi Őskeresztyén Felekezet 1961-ben az angliai alapítású „Apostoli Egyház – Őskeresztyén Misszióval” vette fel a kapcsolatot. Ez a mozgalom az 1904-1905-ös walesi ébredésből keletkezett. Alapítója Daniel P. Williams (1882-1947) és testvére, Johanes Williams (1892-1945) 1906-ban kezdik szervezni gyülekezetüket. 1916-ban veszik fel ezt a nevet (ApostolicheKirche), 1919-ben kezdik el a mozgalom külföldi missziójának kiépítését. 1922-ben Bradfordban tartják az első éves konferenciát. Jellemzője a mozgalomnak az apostoli és a prófétai tisztség kettőssége.”

1962-ben az Evangéliumi Pünkösdi Egyház és az Evangéliumi Keresztyének nevű pünkösdi felekezetek egyesüléséből jött létre az Evangéliumi Pünkösdi Közösség. Az Őskeresztyén Felekezet önálló egyházként működött tovább.

1990.július 3-án, a rendszerváltás után jegyezték be a Fővárosi Bíróságon felekezetünket, mint egyházat; 1990. december 10-én keletkezett végzés szerint az Őskeresztyén Felekezet neve ezután Őskeresztyén Apostoli Egyház.

Közösségünk 1995-ben tagjává vált az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetségének.

A 2011-ben elfogadott egyházügyi törvény (2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról) vonatkozása értelmében közösségünk 2012-től egyesületi formában működik tovább. E változással egy időben egyházunk neve is megváltozott: Magyar Apostoli Gyülekezet néven került bejegyzésre közösségünk.

2012-ben került sor az Európai Apostoli Egyházak konferenciájára, melynek rendezője ebben az évben a Magyar Apostoli Gyülekezet volt.

Egyházunk hivatalos honlapja: www.apostoli.hu

GYÜLEKEZETÜNK MEGALAKULÁSA

A kiskőrösi közösség  az 1940-es években  jött létre. Ekkor még csak keresztény hívők kis csoportja tartott házi istentiszteleteket. Majd később csatlakoztak a magyarországi Őskeresztyén Gyülekezetek Szövetségéhez, és az alkalmakat ekkor már saját imaházukban szervezték.

 

A gyülekezet életében fontos határkő volt az 1991 nyarán megrendezett országos bibliaiskola, melyre az ország különböző részeiből érkeztek hallgatók, valamint a svájci testvér egyházból vendég előadók.

1995 tavaszán kezdődött meg az új imaház építése. Az építkezés befejezése után 1996 őszén ünnepélyes istentisztelet keretében került átadásra az új épület. Az imaház felépítéséhez sok segítséget kaptunk más gyülekezetektől és Kiskőrös város önkormányzatától is.

Istentiszteleti alkalmainkat vasárnaponként délelőtt 9,00 órától, illetve délután 16,00 órától tartjuk. A délelőtti alkalom keretében reggeli áhítatot tartunk, valamint bibliai tanítás hangzik el. Délutánonként pedig a gyülekezet ének- és zenekara szolgál, valamint az ifjúsági csoporténekel.

Gyermekek részére vasárnap délelőtt 9,00 órától tartunk bibliaórát; alsó- és felsőtagozatos korosztály részére.

Szombat esténként 18,00 órától ifjúsági órát tartunk, melynek részleteiről a „Fiatalok Bibliaköre” menüpontban olvashatók információk.

 

Hitünk szerint minden hívő embernek küldetése, hogy megszentelt életével bizonyságot tegyen Isten szeretetéről és életet átformáló hatalmáról. Feladatunknak érezzük Jézus Krisztus életének, a Biblia tanításainak megismertetését az emberekkel, továbbá a helyes keresztény értékrendek ápolását, a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával.